ngaunhien.info
Làm một quẻ
Vừa bị bỏng phát vào tay, may vẫn còn ngồi gõ được máy tính. Điên tiết. Bỏ việc xong, thấy nhẹ cả người. Không phải lúc nào mình cũng có được một phát quyết định chính xác và đúng lúc…