ngaunhien.info
Highland
Lang thang trên fb, mình lọt vào một page của nhân viên cafe Highland: Highland Coffee Confession. Trên đó nhân viên Highland quẳng lên đủ thứ, từ chửi quản lý, chửi khách và cả chửi nhau. Mình chỉ…