ngaunhien.info
Giữ lại cho mình
Mình không thích dùng tiếng Anh lẫn lộn với tiếng Việt kiểu xôi đỗ, nhưng tùy hoàn cảnh, mình vẫn có thể chấp nhận được người khác nói kiểu ấy. Có điều mình rất ác cảm với việc các bạn trẻ trước đa…