ngaunhien.info
Giao thừa khác
Hình như gần đây người ta mới hay gọi cái New Year Eve, hay tên dài dòng “lúc chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới dương lịch” là giao thừa. Xét về cả ngữ nghĩa lẫn thực tế thì gọi thế ch…