ngaunhien.info
Gạch đầu dòng khập khiễng
Mọi so sánh đều khập khiễng, nghĩa là chúng ta có thể thoải mái so sánh mọi thứ với nhau, đằng nào mà nó chả khập khiễng.