ngaunhien.info
Gạch đầu dòng bình thường
Trong hầu như mọi câu chuyện, luôn có một ai đó, hoặc ít nhất là cái gì đó phải chết. Phải cần tới cái chết mới tạm đủ để lay động chúng ta, lũ người quỷ ám chai lì, lạnh lẽo và tàn nhẫn kể cả khi …