ngaunhien.info
Gạch đầu dòng (12)
Trong những chuyến đi xa, vài ngày hoặc dài ngày, hàng ti tỉ thứ mùi đã va đập vào khứu giác của tôi, như mùi biển giữa trưa nắng gắt, mùi cát lúc hoàng hôn, mùi nhà nghỉ, khách sạn, mùi hoa…