ngaunhien.info
Gạch đầu dòng thiêu thân
Lũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng chờ đợi những cú va đập đau điếng như lúc lao vào bóng đèn lúc nãy để rồi sự chờ đợi ấy bị thiêu đốt trong những lưỡi lửa đỏ vàng. Ngay cả không bị lửa thiêu, n…