ngaunhien.info
Gạch đầu dòng
Nhà tôi có nuôi một con mèo đen.Nửa đêm, con mèo lẻn vào phòng, và cánh cửa khô dầu kẹttttttttttt… một tiếng lửng lơ đầy ngái ngủ.Biết đâu đấy, trong bóng đêm yên lặng, cũng có thể không phải…