ngaunhien.info
Đoạn trường nhẫn cưới
Chiều nay các bạn DOJI làm mình hơi bị bực. Hôm 13, mình với sếp mình vào quầy Wedding Land của DOJI trên Ruby Plaza chọn nhẫn cưới. Sau khi chốt được 2 con nhẫn, sếp mình vì hay cấu véo giật tóc m…