ngaunhien.info
Đoán tính cách qua lông chân
Người ta có thể đoán tính cách qua chữ viết, qua dấu vân tay, qua chỉ tay, qua mắt mũi miệng tai thì cũng có thể đoán tính cách qua lông chân chứ.