ngaunhien.info
Để chân trần chạy qua đồng cỏ rộng
Post này đã viết từ tận 7 năm trước, năm 2012, mà không hiểu sao không post. Đọc lại thì thấy nhận thức cũng thay đổi theo đường xoắn ốc, đôi khi thấy mình dường như đã quay lại chỗ cũ mà thực ra l…