ngaunhien.info
Đồ cứu
Cuộc đời lắm khi cũng buồn. Viết ra điều ấy thì lại quá đơn giản. Không đủ để giải khuây. Nó cũng như khi bạn tự chạy đuổi theo một cái bóng tưởng tượng xung quanh một gốc cây. Bạn chạy mãi, chạy m…