ngaunhien.info
Cuốn đi
Gió cuốn đi. Để gió cuốn đi. Nhưng tớ là sỏi. Gió ko cuốn tớ đi được. Tớ đứng trơ trơ một chỗ. Tớ vô cảm. Nước không cuốn tớ đi được. Nước bào mòn tớ. Nước lũ thì cuốn trôi được tớ. Nhưng như thế t…