ngaunhien.info
Cõi tạm
Trên box máy phim của VNphoto.net có một bức ảnh chụp một bà cụ rút thẻ xem quẻ. Trông bà cụ cũng hiền lành phúc hậu, có tướng ăn lộc Phật lắm. Đi chùa làm phát quẻ xem cho vui, chẳng cần ăn thua c…