ngaunhien.info
Đôi quang gánh nhảy múa
Dọc đường ven biển Cửa Tùng đi ra Mũi Trèo, mình rẽ vào check in ở hải đăng Mũi Lay. Ngọn hải đăng này, trộm vía, trông hơi xấu, cứ thô thô cùng cục, mà cũng không được trèo lên trên. Mình đành đi …