ngaunhien.info
Chú Cuội, trẻ con và người lớn
* * Tôi thực sự không thích chú Cuội hôm nay tôi làm việc cùng. Cái yếu tố quyết định sự không thích này của tôi không nằm ở chỗ chú Cuội nói quá nhiều, quá lố, quá vô duyên, quá thiếu chuyên nghiệ…