ngaunhien.info
Hãy chọn khóa đúng
Có những khoảng thời gian nhu cầu được đọc của mình nổi lên ghê gớm. Không nhất thiết phải là đọc sách, mà cả đọc các loại kiến thức mình có thể tiêu hóa được (ví dụ như không phải là toán, lý, hóa…