ngaunhien.info
Chi phí điên
Định nghĩa: Chi phí điên là hiện tượng kinh tế – tâm lý đặc biệt, diễn ra khi bạn đi mua sách nghiên cứu nhưng vẫn cố vác thêm về vài quyển sách văn học. Nếu không bạn sẽ bị điên.…