ngaunhien.info
Chân dung tự họa
* * * Mở cửa phòng tắm bước ra, vừa chui đầu vào cái áo cộc tay rách lưng, vừa nghêu ngao Một chiếc áo nhỏ, chẳng làm nên thầy tuuu…. rồi tịt ngóm, vì đoạn sau chưa biết hát thế…