ngaunhien.info
Đang nghĩ cái title…
Tặng bà khọm, dù rất có thể mày chẳng bao giờ đọc được những dòng này, vì thế, tặng tao của hơn một năm trước, cái thằng đã viết Trong đám cỏ có những viên ngọc. Giờ e là tao chỉ có thể viết những …