ngaunhien.info
Câu chuyện về một người đàn ông và cái chết của anh ta
Từ sau cái entry trước tự dưng mắc bệnh viết title dài không chịu được. Chả hiểu tại sao luôn. Câu chuyện này thực ra không phải là một câu chuyện. Nó gần như một đoạn văn chả định hướng và chả ý n…