ngaunhien.info
Cái này rồi cái kia
Hầu như ai cũng có mơ ước quay lại thời đi học, hồn nhiên, vô tư, trong sáng này nọ. Nhưng nghĩ đến chuyện quay lại ngồi học rồi sẽ đến lúc thi thì có hồn nhiên vô tư được nữa không? Trở về thời họ…