ngaunhien.info
Cái chết
(hình ảnh lấy từ blog CuoiHK) Trong một đời người có mỗi 2 việc là chỉ có 1 lần xảy ra: chỉ sinh ra một lần và chỉ chết một lần. Sinh ra thì chẳng tự can thiệp được rồi, cũng chẳng nghĩ gì về chuyệ…