ngaunhien.info
Blog tớ có địa chỉ mới: ngaunhien.info
Từ hôm nay blog tớ có thể truy cập từ địa chỉ và đây là tên miền chính thức. Địa chỉ vẫn có thể truy cập được nhưng sẽ redirect về Thực ra 2 thằng vẫn là 1 ấy mà, đều trỏ về cùng một chỗ, có điều s…