ngaunhien.info
Bị hôi
Vợ mình cứ bảo mình bị hôi nách nhẹ. Thực ra có phải thế đâu, đấy là mùi cơ thể đấy chứ. Sở hữu vũ khí hạt nhân nó khác cơ. Mà thực ra hôi nách hay hôi mồm chả phải cái gì đáng xấu hổ. Bạn ơi, bản …