ngaunhien.info
Ai sẽ là người nhặt đá ?
Cái tít này để nhái lại tít của một entry trước . Thấy trên Vietnamnet có bài Đề xuất bỏ án tử hình với tội hiếp dâm, bỗng dưng nhớ lại nội dung thuyết trình Tiếng Anh chuyên ngành kỳ trước. Hồi ấy…