ngaunhien.info
Ai không muốn nhiều hơn ?
Tớ không phải nhà kinh doanh, không phải người buôn bán, có lẽ cũng không có khả năng làm giàu nhờ đi buôn, bởi một lý do vô cùng cực kỳ super very đơn giản: Tớ dốt toán. Hic. Thỉnh thoảng tớ tự hỏ…