ngaunhien.info
5 phút dành cho điên
Giờ điên đến rồi giờ điên đến rồi, chạy đi thôi, chạy đi thôi… Tớ nhặt lá. Tớ đá ống bơ. Tớ muốn đấm nhau. Tớ muốn đi ngủ. Tớ muốn có tiền… Điên rồi. Hay là kiếm cái alcoholic drink nào…