ngaunhien.info
Nằm mộng với bọc tiền
Ở trang này là tin về ông lão nghèo khó đột ngột trúng số độc đắc hơn 7 tỷ rưỡi. Mình gọi đấy là số – cụ thể là số trúng xổ số (đọc sái mồm chửa). Có những người mua một lần đầu tiên đã trúng…