ngaunhien.info
Vì sao lại thế là vì sao lại thế ?
Hôm qua ngồi nói chuyện với một đứa bạn. Nói một lô một lốc này nọ lọ chai xong tự hỏi không hiểu sao mình lại thích ca trù được nhỉ ? Chưa đến nỗi bị kì thị vì thích nó nhưng so với những giai tha…