ngaunhien.info
Tụng ca niềm vui
Bản giao hưởng số 9 là bản giao hưởng hoàn chỉnh cuối cùng của L.V. Beethoven, được sảng tác sau khi ông trải qua những đau khổ và suy sụp đến tận cùng vì bị điếc. Vốn là một người có đôi tai cực k…