ngaunhien.info
Đánh bỏ mẹ nó đê
Hôm trước bật clip hai anh giai xa lạ cùng đánh chung một bản nhạc ở ga Paris cho thằng K nghe, xong lội một vòng các clip về những bản nhạc được đánh bằng các nhạc cụ được đặt công cộng, trong đó …