ngaunhien.info
Đặng Thái Sơn 1980
Đặng Thái Sơn trong cuộc thi Chopin năm 1980. Năm đó bác Đặng có đối thủ nặng ký là Ivo Pogorelich (nhớ không nhầm thì hình như là đồng môn với bác Đặng ở nhạc viện Moscow). Tuy nhiên bác Ivo đánh…