ngaunhien.info
Vì sao tớ là Lửa ?
Tên blog tớ kể cũng lạ lạ. Tớ đi lang thang khắp các blog, thấy đủ thứ tên nhưng chưa thấy cái blog nào tên Lửa cả. Không đụng hàng, hehe. Trước khi đặt tên là Lửa, tớ đã chuyển qua chuyển lại đủ c…