nfhl.nl
Lezen: hoofdstuk ‘mobiel erfgoed’ uit de Erfgoedbalans 2017
Met de Erfgoedwet is het mobiel erfgoed nadrukkelijk binnen de reikwijdte van de definitie van cultureel erfgoed gekomen. Dit heeft een positieve impuls gegeven aan de aandacht voor het mobiel erfg…