nextwider.com
นักบินอวกาศหญิง Christina Koch สร้างสถิติเป็นนักบินอวกาศหญิงที่ปฏิบัติภารกิจบนอวกาศยาวนานมากที่สุด
นักบินอวกาศหญิง Christina Koch สร้างสถิติเป็นนักบินอวกาศหญิงที่ปฏิบัติภารกิจบนอวกาศยาวนานมากที่สุดกว่า 290 วัน ในภารกิจเดียว