nextwider.com
การเชื่อมต่อระหว่างยานอะพอลโล–โซยุซในอวกาศ
โครงการการเชื่อมต่อระหว่างยานอะพอลโล–โซยุซ (Apollo–Soyuz Test Project) ในอวกาศ นับเป็นครั้งแรกของโลกที่ยานอวกาศจากสองประเทศทำภารกิจร่วมกัน