newzblab.com
Det gäller att vara först över mållinjen - fråga bara Tucker
Som alla vet gäller det att vara först över mållinjen, något alla atleter anmanar på olika sätt. Det vanligaste är att man sträcker kroppen vid tävlingar.