newsaperp.com
SAP FI OB52 operatsiyasida yuborish muddatini yoping - [Favkulodda ERP sifatida yangi oddiy - O'zbek]
SAP FI-da chop etish muddatini yopish, yordamchi yozuvlardagi OB52-ning yopilishidan keyingi davrga kirish orqali yoki SAP menyusi> buxgalteriya hisobi> moliyaviy buxgalteriya> bosh hisobchi> hisobot berish> soliq hisobotlari> Frantsiya> sotish / sotib olish bo'yicha...
newsaperp