newsaperp.com
Tabela T169P: unos ne postoji - [Novi jednostavni ERP - Bosanski]
Kada se suočava sa tablicom izdavanja T169P unos ne postoji dok se obrađuje kreiranje naloga za kupovinu robe, problem je najverovatnije zbog činjenice da šifra kompanije narudžbenice nije podešena u automatskoj promeni statusa tačne tabele računa T169P , čime...
newsaperp