newsaperp.com
SAP masa menja Materijal Master - [Novi jednostavni ERP - Bosanski]
Često je korisno ali opasno ažurirati jednu ili više vrednosti nekoliko materijala istovremeno. Ova manipulacija je prilično lako izvoditi u SAP-u, možda previše, pažljivo koristite ove informacije i uvek dvostruko provjeravajte da li je sistem pravi i da su podaci
newsaperp