new-techonline.com
מתלבשים על הלבישים | New-Tech OnLine
הרעיון של שילוב טכנולוגיה לבישה היישר אל קרבי תשתיות ה-IT הארגוניות, הוא רעיון שחוזר ועולה בכל הזדמנות וכנס, לאורך השנים האחרונות, אבל, אם נודה על האמת, לא ממש הצליח להתרומם. הסיבות לאי ההצלחה די מגוונות, אבל, בראש הרשימה צריך ככל הנראה למקם הסברים דוגמת חוסר בניידות, או אבטחה לקויה – שלא ממש תמכו במלואם בדרך …