neup.eu
3) Lednické architektonické ostudy a možná řešení
Odesláno 29. 12. 2012 (uzávěrka 10. 1. 2013) Musím reagovat na článek „Ještě k architektuře lázní“ od paní Pánkové a Škrlové (viz konec stránky). Předně – architektura není „vždy úhlem pohledu kaž…