neup.eu
Grafika: Sborník a inzerát AO-LAKR 2012
18. odborný seminář s mezinárodní účastí, 5.–6. 12. 2012 v Lednici Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, jehož cílem je prezen…