neugeo.com
Zon Retakan dalam Eksplorasi Air Tanah | Neugeo Services
Zon retakan dan gua kars mempunyai peranan penting dalam bekalan air tanah. Air tanah boleh dijumpai dalam ruang - ruang liang batuan sedimen dan