nedmobiel.com
CROW-standaard "Stappenplan Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen" - NedMobiel
Voor het op afstand bewaken en bedienen van tunnels hebben publieke en private partners in het programma iCentrale de landelijk gestandaardiseerde iDienst Tunnelbewaking en -bediening (TB&BaaS, Tunnelbewaking en -bediening as a Service) ontwikkeld. Deze iDienst kunnen tunnelbeheerders bij gemeenten en provincies afnemen van private aanbieders. Een private aanbieder kan dezelfde iDienst leveren aan meerdere decentrale …