nedirturk.com
İbni Zuhr kimdir - Nedir? Türk
(1091-1162) Endülüs’ün en büyük Müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu. On birinci ve on ikinci yüzyıllarda Endülüs’te yetişen tıp âlimi. İsmi, Abdülmelik bin Ebi’l-Alâ Zühr olup, künyesi Ebû Mervân’dır. İbn-i Zühr ismiyle tanındı. 1091 senesinde Endülüs’ün işbiliyye (sevilla) şehrinde doğan ibn zühr, altı nesil boyunca tabiplik yapan bir aileden gelmektedir. Küçük yaşta … Okumaya devam et İbni Zuhr kimdir