nederlandwereldwijd.nl
Open data
De informatie van nederlandwereldwijd is openbaar. Open data zijn gegevens die iedereen mag gebruiken en verspreiden. U kunt open data bijvoorbeeld gebruiken om apps te ontwikkelen of om informatie op uw eigen website te plaatsen.