nederlandwereldwijd.nl
Film en vluchtelingenrechten in Maleisië
Onze collega's van de Nederlandse ambassade in Maleisië maakten van het 19e EU Film Festival gebruik om vluchtelingenrechten onder de aandacht te brengen. Dat deden ze door het tonen van 2 Nederlandse films en door kinderen op vluchtelingenscholen te leren schilderen als Van Gogh.